Gedragscode

Geüpdatet: 16/07/2021 door Xander Warszawski

Alle leden en deelnemers van activiteiten georganiseerd door Tech4Stu worden verwacht zich te gedragen zoals beschreven in deze gedragscode. Deze geldt zowel bij online als offline events.

Onze belofte

Om een open en gastvrije omgeving te bewaren, beloven wij om deelname aan onze community – bestaande uit leden en deelnemers van activiteiten – een ervaring zonder pesterijen te maken voor iedereen, ongeacht hun leeftijd, uiterlijk, afwijkingen, etniciteit, genderidentiteit en -expressie, ervaring, nationaliteit, levensbeschouwing of seksuele identiteit en -geaardheid

Verwacht gedrag

Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan een positieve omgeving zijn:

 • Het gebruik van gastvrije en inclusieve taal
 • Respectvol zijn voor verschillende standpunten en ervaringen
 • Accepteren van constructieve kritiek
 • Focussen op wat best is voor de community
 • Empathie tonen naar andere leden van de community
 • Verwijzen naar personen bij hun verkozen voornaamwoorden en het gebruik van genderneutrale voornaamwoorden bij twijfel

Onaanvaardbaar gedrag

Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag zijn:

 • Trollen, beledigende/denigrerende opmerkingen, elke vorm van intimidatie
 • Privé-informatie van anderen, zoals fysiek of elektronisch adres, publiceren zonder toestemming
 • Niet respecteren van redelijke communicatiegrenzen, zoals: “laat me met rust”, “ga weg” of “ik ga dit niet bespreken met jou”
 • Het gebruik van geseksualiseerde taal of beeldspraak en ongewenste seksuele aandacht of avances
 • Vloeken, het gebruik van grove en rustverstorende taal
 • Het tonen van beeldmateriaal of andere content die als storend ervaren kan worden
 • Starten en/of deelnemen aan politiek getinte discussies
 • Een vorm van ongelijkheid veronderstellen of promoten waaronder, maar niet enkel : leeftijd, uiterlijk, afwijkingen, etniciteit, genderidentiteit en -expressie, ervaring, nationaliteit, levensbeschouwing of seksuele identiteit en -geaardheid
 • Het promoten van eender welke drug
 • Persoonlijke smaak aanvallen
 • Ander gedrag waarvan je weet dat het ongepast zou zijn in een professionele setting

Hoe aangeven

Schendingen van deze gedragscode kunnen aangegeven worden door te mailen naar praesidium@tech4stu.be. Alle aangiftes zullen worden bekeken en onderzocht, wat uiteindelijk zal resulteren in een reactie, indien nodig, die geschikt is voor de omstandigheden.

Gevolgen voor onaanvaardbaar gedrag

Wij hebben het recht en de verantwoordelijkheid om opmerkingen of andere bijdragen die niet passen binnen deze gedragscode te verwijderen of om tijdelijk of permanent leden te verbannen voor ander gedrag dat ongepast, dreigend, beledigend of schadelijk is.